டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாமின் சகோதரர் முத்து மீரான் லெப்பை மரைக்காயர் காலமானார்

சென்னை: டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமின் மூத்த சகோதரர் APJ முத்து மீரான் லெப்பை மரைக்காயர் காலமானார். அவருக்கு தற்போதைய வயது 104 ஆகும்.

Related Stories:

>