சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் மனிதர்கள் இல்லாமல் செயல்படும் முதல் ரோபோட் டீ கடை

சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் மனிதர்கள் இல்லாமல் செயல்படும் முதல் ரோபோட் டீ கடை

Advertising
Advertising

Related Stories: