மொசாம்பிக் நாட்டை உருக்குலைத்த இடாய் சூறாவளி...வெள்ளம் வடியாததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

மொசாம்பிக் நாட்டை உருக்குலைத்த இடாய் சூறாவளி...வெள்ளம் வடியாததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

Advertising
Advertising

Related Stories: