மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 135 புள்ளிகள் உயர்ந்து 61,279 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 135 புள்ளிகள் உயர்ந்து 61,279 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 41 புள்ளிகள் உயர்ந்து 18,201 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: