மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 453 புள்ளிகள் அதிகரித்து 60 ஆயிரம் புள்ளிகளை தாண்டியது

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 453 புள்ளிகள் அதிகரித்து 60,055 புள்ளிகள் வணிகமாகியது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண்  நிஃப்டி 136 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,882 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியது. 

Related Stories: