2020-2023 மார்ச் 15 வரை நாட்டில் 2,56,980 மின்சார வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது: ஒன்றிய அரசு தகவல்

டெல்லி: 2020-2023 மார்ச் 15 வரை நாட்டில் 2,56,980 மின்சார வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று  ஒன்றிய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது. மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு தொழித்துறை இணை அமைச்சர் கிருஷ்ன் பால் அளித்துள்ளார்.

Related Stories: