மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 275 புள்ளிகள் சரிந்து 52,885 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 275 புள்ளிகள் சரிந்து  52,885 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 83 புள்ளிகள் குறைந்து 15,748 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Related Stories: