பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் தொடங்கியது

சென்னை: பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் தொடங்கியது. சொத்து வரி உயர்வு உள்ளிட்ட 101 தீர்மானங்கள் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

Related Stories: