×

சிலந்தி பற்றி சில தகவல்கள்..!

உழைப்பு என்று சொன்னால் எறும்பையும் முயற்சி என்று சொன்னால் சிலந்தியையும்தான் உதாரணமாக சொல்வார்கள். சிலந்தி என்றதும் நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் வலைதான். இந்த வலைதான் சிலந்தி வாழ்வதற்கான இருப்பிடமாக உள்ளது. சிலந்தியின் வாயிலிருந்து வரும் எச்சிலைக் கொண்டு இந்த வலை பின்னப்படுகிறது. இந்த வலையில் வந்து விழும் பூச்சிகளை இரையாக்கிக்கொண்டே சிலந்தி வாழ்கிறது. வலையின் ஆயுட்காலம் முடிந்து அது பழையதாகும்போது அந்த வலையை விட்டு விட்டு வேறொரு வலையைப் பின்னத் தொடங்குகிறது சிலந்தி.பூச்சி இனத்தைச் சேர்ந்த சிலந்தியில் கோடு போட்ட சிலந்தி என்றும், சிறிய சிலந்தி என்றும் பல வகைகள் உள்ளன.

ஆர்ப் வீவர் என்ற கோடு போட்ட ஒரு வகை சிறிய சிலந்தி கூட்டமாக சேர்ந்து கூடு கட்டுகின்றன. இந்த வகை சிலந்திகள் ஆப்ரிக்காவிலுள்ள மழைக்காடுகளில்தான் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் காடுகளில் இரண்டு மரங்களை இணைப்பது போன்றும், கிளைகளை இணைத்து பல மீட்டர் நீளம் கொண்ட வலையைப் பின்னும். இந்த சிலந்தியின் வலை எளிதில் அழிந்துபோகாது. மழை, காற்று மற்றும் விலங்குகளாலும் சேதம் ஏற்பட்டுவிட்டால், உடனடியாக பல சிலந்திகள் கூட்டாகச் சென்று வேலை செய்து வலையை சரிசெய்கின்றன. வலையில் வந்து விழும் உணவை எல்லா சிலந்திகளும் பகிர்ந்து உண்ணும். பெண் சிலந்திகள் வேட்டையாடுவது மற்றும் வலையில் உள்ள சிலந்திகளின் பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்திவரும்.

Tags : Spider, information, Web
× RELATED பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் மினி டைடல்...