டெல்லியில் காங்கிரஸில் இருந்து விலகி பாஜகவுடன் இணைந்த ஜோதிராதித்யா சிந்தியா: கட்சி தலைமையகத்தில் பாராட்டு விழா!

டெல்லியில் காங்கிரஸில் இருந்து விலகி பாஜகவுடன் இணைந்த ஜோதிராதித்யா சிந்தியா: கட்சி தலைமையகத்தில் பாராட்டு விழா!

Related Stories: