95ஆவது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றுவருகிறது

அமெரிக்கா: சிறந்த ஒளிப்பதிவு - All Quiet on the Western Front, சிறந்த ஒளிப்பதிவுக்கான ஆஸ்கர் விருது All Quiet on the Western Front படத்தில் பணியாற்றிய ஜேம்ஸ் ஃபிரெண்டுக்கு வழங்கப்பட்டது.

Related Stories: