ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகின்றது

அமெரிக்கா: சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படம் பின்னாச்சியோ, சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருத பின்னாச்சியோ திரைப்படத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

Related Stories: