சென்னை-மதுரை செல்லும் தேஜஸ் ரயில் தாம்பரத்தில் நின்று செல்லும் என்ற அறிவிப்புக்கு டி.ஆர்.பாலு நன்றி!

சென்னை: சென்னையில் இருந்து மதுரை செல்லும் தேஜஸ் ரயில் தாம்பரத்தில் நின்று செல்லும் என்ற அறிவிப்புக்கு டி.ஆர்.பாலு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். தேஜஸ் ரயில் தாம்பரத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே வலியுறுத்தி இருந்தேன் எனவும் கூறியுள்ளார்.

Related Stories: