தென்னிந்திய ஊடக உச்சி மாநாடு மதுரையில் உள்ள தனியார் நட்சந்திர விடுதியில் தொடங்கியது

மதுரை: தென்னிந்திய ஊடக உச்சி மாநாடு மதுரையில் உள்ள தனியார் நட்சந்திர விடுதியில் தொடங்கியுள்ளது. 4th டைமென்ஷன் மீடியா சொல்யூஷன்ஸ், மீடியா அவுட்சோர்சிங் நிறுவனம் சார்பில் மாநாடு நடைபெறுகிறது.   

Related Stories: