மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 307 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,739 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 307 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,739 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 65 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,836 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: