மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 282 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 282 புள்ளிகள் சரிந்து 60,400 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 83 புள்ளிகள் சரிந்து 17,772 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: