மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 561 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,110 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 561 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,110 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 160 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,823 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: