மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 789 புள்ளிகள் குறைந்து 59,309 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 789 புள்ளிகள் சரிந்து 59,309 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 211 புள்ளிகள் சரிந்து 17,727 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.   

Related Stories: