வேலூர் ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடையில் நுழைந்து கொள்ளையடித்த கொள்ளையனின் புகைப்படும் வெளியீடு

வேலூர்: வேலூர் ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடையில் நுழைந்து கொள்ளையடித்த கொள்ளையனின் புகைப்படும் வெளியானது. சிங்க முகம் கொண்ட முகமூடியுடன் நகைக்கடையில் நுழைந்த கொள்ளையன் புகைப்படம் வெளியானது.

Related Stories: