கொடைக்கானல் வான் இயற்பியல் ஆய்வகம் அருகே குண்டாறு வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் முகாம்

கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் வான் இயற்பியல் ஆய்வகம் அருகே குண்டாறு வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளது. குண்டாறு வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் வருவது இதுவே முதன்முறை என வனத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related Stories: