ஆஸ்கர் விருதுகள் 2023: RRR திரைப்படத்தி இடம்பெற்றுள்ள 'நாட்டு நாட்டு'பாடலுக்கு ஆஸ்கர் விருது

ஆஸ்கர் விருதுகள் 2023: RRR திரைப்படத்தி இடம்பெற்றுள்ள நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு சிறந்த பாடலுக்கான ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த பாடல் ஏற்கனவே கோல்டன் குளோப் உள்ளிட்ட சர்வதேச விருதுகளை பெற்றது.

Related Stories: