95ஆவது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றுவருகிறது

அமெரிக்கா: சிறந்த லைவ் ஆக்ஷன் குறும்படம் An Irish Goodbye, சிறந்த லைவ் ஆக்ஷன் குறும்படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது.

Related Stories: