மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 911 புள்ளிகள் சரிந்து 58,895 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 911 புள்ளிகள் சரிந்து 58,895 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 260 புள்ளிகள் குறைந்து 17,328 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: