சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் பிரபல ஸ்பெயின் வீரர் செர்ஜியோ ரமோஸ்!

சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து பிரபல ஸ்பெயின் வீரர் செர்ஜியோ ரமோஸ் ஓய்வு பெற்றார். ஸ்பெயின் நாட்டுக்காக 1 உலகக் கோப்பை, 2 யூரோ கோப்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோப்பைகளை வென்றவர்

Related Stories: