×

2023-ம் ஆண்டிற்கான இரண்டு நாள் வருடாந்திர ஆராய்ச்சி மாநாடு வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரால் இன்று துவக்கிவைக்கப்பட்டது

சென்னை: 2023-ம் ஆண்டிற்கான இரண்டு நாள் வருடாந்திர ஆராய்ச்சி மாநாடு (ARC), இன்று உயர்நிலை வன உயிரினப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (ஆராய்ச்சி, பயிற்சி மற்றும் கல்வி) வண்டலூர் அலுவலகத்தில், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் துவக்கிவைக்கப்பட்டது.

வனவிலங்கு தடயவியல் மையத்தின் கீழ் தானியங்கி மரபணு சீக்வென்சிங் வசதி (சாங்கர் சீக்வென்சிங்) மற்றும் விலங்கு பராமரிப்பு அறிவியல் மையத்தின் கீழ் வனவிலங்கு திசுக்கூறுயியல் ஆய்வகத்தின் தொடக்கத்துடன் நிகழ்வு தொடங்கியது. தமிழகத்தில் வனவிலங்கு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட ஆய்வாளர்கள், தங்கள் ஆய்வு முடிவுகளை முன்வைத்து கள மேலாளர்களுடன் சிறப்பாக கலந்துரையாடினார்கள்.

இம்மாநாடு, இத்துறையில் செயல்பட்டு வரும் முக்கிய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை நேரடியாகப் பரப்பி, பயனுள்ள பாதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் தமிழ்நாட்டின் வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி பகுதிகளில் மேலாண்மை சிக்கல்கள் மற்றும் மேலாண்மை திட்டமிடல் ஆகியவற்றின் முன்னுரிமை பற்றிய விவாதத்தை ABI 3500 தானியங்கி மரபணு (சாங்கர் சீக்வென்ஸ்) அனலைசர் என்ற கருவி 2020-21 ஆண்டு செயல்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த 8 கேபிலரி தானியங்கி மரபணு கருவி குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவு மரபணு வரிசையை வரிசைப்படுத்த பயன்படுகிறது. வனவிலங்கு மாதிரிகள் ஆதாரங்களின் இனங்கள் அடையாளம், தனிப்பட்ட அடையாளம் மற்றும் பாலின அடையாளம் ஆகியவற்றுக்கான மரபணுவை வரிசைப்படுத்த இந்தக் கருவி உதவும். இந்த கருவி இந்தியாவில் இம்மாநில வனத்துறையால் வாங்கப்பட்ட முதல் கருவியாகும்.

இந்த சாதனம், பெங்களூரில் உள்ள மையப்படுத்தப்பட்ட வரிசைமுறை நிறுவனங்களுக்கு மாதிரிகளை செய்வதைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் மாதிரி செயலாக்க காலத்தைக் குறைக்க உதவும். உயர்நிலை வன உயிரினப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (ஆராய்ச்சி, பயிற்சி மற்றும் கல்வி) வண்டலூர் அலுவலகத்தில் உள்ள திசுக்கூறுயியல் ஆய்வக பிரிவு, வன விலங்குகளின் நோய்களை கண்டறிவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் வேட்டையாடப்பட்ட அல்லது இறந்த வனவிலங்குகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட திசு மாதிரிகளை செயலாக்கும்.

இந்த ஆய்வகத்தில் பின்பற்றப்படும் செயல்முறையானது திசுக்களை சரிசெய்தல், செயலாக்குதல், பிரித்தல் மற்றும் கறை படிதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மரணத்திற்கான காரணத்தை உறுதியாக கண்டறிய உதவும் கருவிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

Tags : Additional Chief Secretary of Forests , A two-day annual research conference for the year 2023 was inaugurated today by the Additional Chief Secretary, Forests.
× RELATED கடலில் கலந்து மழைநீர் வீணாவதை தடுக்க...