மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 550 புள்ளிகள் மேல் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 563 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,995 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில் 21 நிறுவனங்களின் பங்குகள் விலை உயர்ந்து வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 142 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,913 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: