மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகள் சரிந்து 59,284 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: வார வர்த்தகத்தின் கடைசி நாளான இன்று மும்பை மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தைகள் சரிந்து வருகிறது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகள் சரிந்து 59,284 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 500 புள்ளிகள் சரிந்து 17,562 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: