இந்தோனேசியா, சுலாவேசி பகுதிகளில் பயங்கர நிலநடுக்கம்

இந்தோனேசியா: இந்தோனேசியா, சுலாவேசி பகுதிகளில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது; இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 6.1 ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: