இந்தியா ஒரு வரலாற்று அணுகுமுறையை எடுத்துள்ளது 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய சுகாதார அமைச்சர் பேட்டி

மத்திய பிரதேசம்: ஆயுர்வேதம், யோகா, இயற்கை மருத்துவம் போன்ற நவீன மருத்துவம் மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் கலவையுடன் ஒருங்கிணைந்த சுகாதாரப் பாதுகாப்பு விருப்பங்களை வழங்கும் இந்தியா ஒரு இலக்காக இருப்பதால் மட்டுமே இது சாத்தியமானது என்று ஒன்றிய சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளார்.

ஆயுஷ்மான் பாரதத்தின் நான்கு முக்கிய தூண்களில் கட்டப்பட்ட வலுவான சுகாதார உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா ஒரு வரலாற்று அணுகுமுறை மற்றும் முழுமையான அணுகுமுறையை எடுத்துள்ளது, அதாவது இந்தியா நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்று ஒன்றிய  சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளார்.

மத்திய பிரதேசத்தில் பல ஆண்டுகளாக, எங்களின் மருத்துவச் சுற்றுலா அபரிமிதமான புகழைப் பெற்றுள்ளது மற்றும் ஆசியாவிலும் உலகிலும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மருத்துவ சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக நாங்கள் இப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று ஒன்றிய  சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸில் நிகழ்ச்சியில் கூறியுள்ளார்.

Related Stories: