சென்னை அடுத்த திருநீர்மலை ரங்கநாதர் பெருமாள் கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு

சென்னை: சென்னை அடுத்த திருநீர்மலை ரங்கநாதர் பெருமாள் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. கோவை மாவட்டம் காரமடை அரங்கநாதர் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது.

Related Stories: