புதுச்சேரி நகராட்சி பகுதியில் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிக்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டும்: நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவிப்பு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி நகராட்சி பகுதியில் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிக்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நட்சத்திர விடுதிகள் உள்ளிட்டவற்றில் கேளிக்கை நீலகேசி நடத்த 7 நாட்களுக்கு முன் அனுமதி பெறவேண்டும். புதுச்சேரி நகராட்சிக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்பு விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற வேண்டும் என்று நகராட்சி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.

Related Stories: