மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 298 புள்ளிகள் உயர்ந்து 63,398 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 298 புள்ளிகள் உயர்ந்து 63,398 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 78 புள்ளிகள் உயர்ந்து 18,838 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது.

Related Stories: