மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் முதல்முறையாக 63,000 புள்ளிகளை கடந்து சாதனை

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் முதல்முறையாக 63,000 புள்ளிகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 418 புள்ளிகள் உயர்ந்து 63,099 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 140.30 புள்ளிகள் உயர்ந்து 18,758 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

Related Stories: