தமிழ்நாட்டில் 3,772 பாசனக் குளங்கள் முழு கொள்ளளவை எட்டி 100% நிரம்பின..!!

மதுரை: தமிழ்நாட்டில் 3,772 பாசனக் குளங்கள் முழு கொள்ளளவை எட்டி 100 சதவீதம் நிரம்பியுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 1,340 பாசனக் குளங்களில் 927 குளங்கள் நிரம்பின. தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள 641 பாசனக் குளங்களில் 326 குளங்கள் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளன.

Related Stories: