நாளை நடைபெற இருந்த சென்னை பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு வேறு தேதிக்கு மாற்றம்

சென்னை: நாளை நடைபெற இருந்த சென்னை பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூ-1 தேர்வு நாளை நடைபெறுவதை ஒட்டி சென்னை பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு தேதி மாற்றப்பட்டது.

Related Stories: