சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் 79,305 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 9,035 சாலைப் பள்ளங்கள் சீர்செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி தகவல்

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் 387 கி.மீ. நீளமுள்ள 471 பேருந்து சாலைகளும், 5270 கி.மீ. நீளமுள்ள 34,640 உட்புறச் சாலைகளும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாநகராட்சியின் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மற்றும் பிற சேவைத் துறைகளான மின்சாரத்துறை, சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் சீரமைப்புப் பணிகள் மற்றும் பருவமழை ஆகியவற்றின் காரணமாக சாலைகளில் ஆங்காங்கே சிறு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

 

பாதசாரிகள் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள இந்தச் சாலைப் பள்ளங்களை சீரமைக்க மாநகராட்சியின் சார்பில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாநகராட்சியின் 200 வார்டுகளிலும் தொடர்புடைய உதவிப் பொறியாளர் இரவு நேரங்களில் சாலைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை கணக்கீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் 2,646 சாலைகளில் 1,07,165 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 10,553 பள்ளங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பள்ளங்களை சீர்செய்யும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றது. 17.11.2022 வரை 79,305 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 9,035 பள்ளங்கள் சீர்செய்யப்பட்டுள்ளது

இதில் 4,696 பள்ளங்களை சீர்செய்ய 44,262 சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு ஜல்லிக் கலவையும் (Wet Mix Macadam), 535 பள்ளங்களை சீர்செய்ய 9,222 சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு தார்க்கலவையும் (Hot Mix), 368 பள்ளங்களை சீர்செய்ய 2,369 சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு குளிர் தார்க்கலவையும் (Cold Mix) 3,436 பள்ளங்களை சீர்செய்ய 23,451 சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு கான்கிரீட் கலவையும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பேருந்து சாலைகள் மற்றும் உட்புறச் சாலைகளில் பாதசாரிகளுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில் சாலைப் பள்ளங்கள் சீரமைப்பு பணியானது இரவு நேரங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அனைத்து சாலைகளிலும் உள்ள பள்ளங்களை சீர்செய்யும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றது என்று சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது .

Related Stories: