மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 230 புள்ளிகள் சரிந்து 61,750 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 230 புள்ளிகள் சரிந்து 61,750 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 65 புள்ளிகள் சரிந்து 18,343 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

Related Stories: