திருப்பூரில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி தொழில் சரிவு

திருப்பூர்: திருப்பூரில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி தொழில் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. ஒன்றிய அரசு வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி கடந்த செப்டம்பர், அக்டோபரை விட இந்த ஆண்டு ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி சரிவடைந்துள்ளது.

Related Stories: