நாட்டின் சில்லறை விலை பணவீக்க விகிதம் அக்டோபர் மாதத்தில் 6.77%ஆக குறைந்துள்ளதாக ஒன்றிய அரசு அறிப்பு

டெல்லி: நாட்டின் சில்லறை விலை பணவீக்க விகிதம் அக்டோபர் மாதத்தில் 6.77%ஆக குறைந்துள்ளதாக ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ளது. செப்டம்பர் மாதத்தில் 7.41%ஆக இருந்த நிலையில் சில்லறை பணவீக்க விகிதம் அக்டோபர் மாதத்தில் 0.64% குறைந்து 6.77%ஆக உள்ளது. நகர்புறத்தில் 6.5%ஆக உள்ள சில்லறை விலை பணவீக்க விகிதம் கிராமப்புறங்களில் 0.5% உயர்ந்து 7% ஆக உள்ளது.

Related Stories: