16 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளடக்கிய சென்னை மாவட்டத்தின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

சென்னை: 16 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளடக்கிய சென்னை மாவட்டத்தின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக வேளச்சேரியில் 3,05,994 வாக்காளர்களும், குறைந்தபட்சமாக துறைமுகத்தில் 1.72 லட்சம் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். சென்னையில் மொத்தமாக 3,723 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அறிவித்துள்ளார். ரிப்பன் மாளிகை கூட்டரங்கில் கூடுதல் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் விஷு மஹாஜன் வெளியிட்டார். 19.15 லட்சம் ஆண் வாக்காளர்களும், 19.75 லட்சம் பெண் வாக்காளர்களும், 1,058 மூன்றாம் பாலினத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.

Related Stories: