வட்டார திட்ட உதவியாளர்களை நிரந்தர பணிநீக்கம் செய்து குழந்தைகள் வளர்ச்சி பணிகள் துறை உத்தரவு

தற்காலிக வட்டார திட்ட உதவியாளர்களை நிரந்தர பணிநீக்கம் செய்து குழந்தைகள் வளர்ச்சி பணிகள் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் போஷன் அபியான் திட்டத்தில் வட்டார திட்ட உதவியாளர் பணியிடங்கள் குறைக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: