இன்ஸ்டாகிராம் சேவையில் ஏற்பட்ட கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாக நிர்வாகம் தகவல்

இன்ஸ்டாகிராம் சேவையில் ஏற்பட்ட கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாக நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில் பயனாளர்கள் பலர் தங்களது இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகளை பயன்படுத்த முடியாமல் தவித்து வந்தனர். 

Related Stories: