டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நினைவிடத்திற்குச் சென்ற காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே

டெல்லி: சமூகம், நாட்டின் சுதந்திரம், குறிப்பாக சமூக சமத்துவம் ஆகியவற்றுக்காகப் போராடிய மக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்ததாக கூறினார். அதனால் வரும் நாட்கள் பிரகாசமாகவும், தேச நலனுக்கு ஆதரவாகவும் இருக்கும். டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Related Stories: