தேசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய நீச்சல் வீராங்கனை சாகத் அரோரா தேசிய சாதனை

தேசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய நீச்சல் வீராங்கனை சாகத் அரோரா தேசிய சாதனை படைத்துள்ளார்

நீச்சல் போட்டியில் 100மீ பிரெஸ்ட்ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் 25 ஆண்டு கால சாதனையை சாகத் அரோரா முறியடித்துள்ளார்.

Related Stories: