மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 265 புள்ளிகள் சரிந்து 57,956 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 265 புள்ளிகள் சரிந்து 57,956 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 87 புள்ளிகள் சரிந்து 17,244 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: