மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 188 புள்ளிகள் சரிந்து 56,409 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 188 புள்ளிகள் சரிந்து 56,409 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 40 புள்ளிகள் சரிந்து 16,818 புள்ளிகளில் வணிகமானது.

Related Stories: