ஒடிசா மாநிலத்தில் வாழும் 62 பிரிவு பழங்குடி மக்கள் குறித்த கலைக் களஞ்சியத்தை வெளியிட்டார் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் வாழும் 62 பிரிவு பழங்குடி மக்கள் குறித்த கலைக் களஞ்சியத்தை முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் வெளியிட்டார். பழங்குடி மக்களின் வரலாறு, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கலைக் களஞ்சியம் விளக்குகிறது.

Related Stories: