பெங்களூரு- ஒசூர் சிறப்பு ரயில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் இயக்கம்

பெங்களூரு: பெங்களூரு யஷ்வந்த்பூர்- ஒசூர் சிறப்பு ரயில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இயக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 6.10 மணிக்கு யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து புறப்பட்ட சிறப்பு ரயில் 7.50 மணிக்கு ஒசூர் வந்தடைந்தது.  

Related Stories: