மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறந்து விடப்படும் நீரின் அளவு 40,000 கனஅடியாக குறைந்தது

சேலம்: மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறந்து விடப்படும் நீரின் அளவு 50,000 கனஅடியில் இருந்து 40,000 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது. 16 கண் மதகு வழியாக 17,000 கனஅடி, அணை, சுரங்கமின் நிலையம் வழியாக 23,000 கனஅடி என 40,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்படுகிறது.

Related Stories: