வருவாயை அதிகரிக்க வேண்டும்; ஊழியர்களுக்கு போக்குவரத்து கழகம் உத்தரவு

சென்னை: வருவாயை அதிகரித்து, நிதிச்சுமையை குறைக்க போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு இலக்கு நிர்ணயம் செய்து போக்குவரத்து கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. முழுமையான அளவு பயணிகளை ஏற்றிச் சென்று வருவாயை அதிகரிக்கவும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: